شیشه آینه راست کولیوس 

کد قطعه: 
96365-9231R

مشخصات:

مناسب برای:  کولئوس قدیم
ساخت کشور: کره
محصول شرکت: رنو فرانسه