رویدادها

آریان فولاد، نرخ تیرآهن خود را بدون تغییر اعلام کرد.

زمان شروع:  ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ ۱۲:۳۸
آریان فولاد، نرخ تیرآهن خود را بدون تغییر اعلام کرد.

برخی از تولیدکنندگان شمش، قیمت محصولات خود را 5 تا 10 تومان کاهش دادند.

زمان شروع:  ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۱۵:۲۸
  برخی از تولیدکنندگان شمش، قیمت محصولات خود را 5 تا 10 تومان کاهش دادند.