شیشه آینه برقی 

کد قطعه: 
E1010010991

 مشخصات: 

 مناسب برای: تندر۹۰، پارس تندر
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش