توپی سر کمک فنر کولیوس قدیم راست 

کد قطعه: 
54320JD00B

مشخصات:

مناسب برای: کولیوس قدیم
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: SFR