فنر لول عقب مگان 

کد قطعه: 
N1010030157

 مشخصات: 

 مناسب برای: ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: نیکوپخش