آینه راست تالیسمان 

کد قطعه: 
96303_3111R

مشخصات:

 مناسب برای: تالیسمان
 ساخت کشور: کره
 محصول شرکت: رنو فرانسه
بدون قاب وآینه