شیشه آینه چپ کولیوس 

کد قطعه: 
96366-8842R

مشخصات:

مناسب برای: کولئوس قدیم
ساخت کشور: کره
محصول شرکت: رنو فرانسه