سیستم تشخیص صدای رنو تالیسمان را چگونه فعال کنیم؟

سیستم تشخیص صدای رنو تالیسمان را چگونه فعال کنیم؟
تاریخ:
۰۵ آذر ۱۳۹۷
یکی از این سیستم ها سیستم تشخیص صدا و عملکردهای مرتبط به آن است که در این مقاله قصد داریم به معرفی و نحوه راه اندازی و استفاده از آن بپردازیم.

رنو تالیسمان یکی از محبوب ترین خودروهای سدان ساخته شده توسط شرکت خودروسازی رنوی فرانسه است. این خودرو در کنار طراحی داخلی و خارجی به روز و جذاب و همچنین مشخصات فنی با عملکرد بالا دارای امکانات رفاهی زیادی از جمله سیستم مالتی مدیای فعال است که از طریق صفحه نمایش لمسی آن در اختیار راننده و سرنشینان خودرو قرار می گیرد.

یکی از این سیستم ها سیستم تشخیص صدا و عملکردهای مرتبط به آن است که در این مقاله قصد داریم به معرفی و نحوه راه اندازی و استفاده از آن بپردازیم:

معرفی سیستم تشخیص صدای رنو تالیسمان
سیستم چندرسانه ای شما دارای سیستم تشخیص صدا می باشد که شما را قادر خواهد ساخت تا بعضی عملکردها را با استفاده از صدا زمانی که دست های شما روی غربیلک فرمان است کنترل نمایید.


فعال سازی سیستم تشخیص صدای رنو تالیسمان
برای فعال کردن سیستم تشخیص صدا، دکمه تشخیص صدا ما را در خودروی خود فشار دهید.

فرمان های صوتی اصلی

" Main Menu": بازگشت به صفحه تشخیص

" Reapt": انجام مجدد آخرین عبارت گفته شده توسط سیستم

" Exit": خروج از منوی تشخیص صدا

" Help": گرفتن اطلاعات صوتی برای هر صفحه

" First page" / " Last page" و"Next page" / "previous page" : حرکت بین لیست های تشخیص صدا

منوی تشخیص صدای رنو تالیسمان
از منو اصلی کنترل صدا، می توانید از فرمان صوتی برای کنترل عملکردهای زیر استفاده نمایید.

- " Destination" (مقصد)

- " Radio" (رادیو)

- " Media" (رسانه)

- " Phone" (تلفن)

- " My apps" (برنامه های من)

نکته ای که در هنگام استفاده از این سیستم باید به آن توجه کرد این است که عملکردهایی که به رنگ آبی نمایش داده شوند، فرمان های معتبری هستند که توسط سیستم چندرسانه ای قابل درک می باشد. همچنین خاکستری بودن عملکردها در صفحه چندرسانه ای نشانگر این است که آنها قابل استفاده نیستند.

علامت های رنگی

رنگ نشانگر نمایش داده شده روی صفحه نمایش سطح صدای کاربر را منعکس می کند.

- علامت آبی: پایین

- مخلوطی از سه نوع رنگ آبی: متوسط

- رنگ سبز همراه با علامت: خوب

- رنگ قرمز، علامت صدای کاربر بسیار بالا است و سیستم ممکن است فرمان را به اشتباه تفسیر کند. کاربرها باید بین علامت حالت دوم و سوم عمل نمایند. بلند و واضح صحبت کنید. از نشانگر تشخیص صدا برای بهینه کردن تشخیص صدا استفاده نمایید.کنترل سیستم مسیریاب رنو تالیسمان با استفاده از تشخیص صدا
چندین روش برای وارد شدن به مقصد با استفاده از کنترل صوتی که شامل سیستم چندرسانه ای است وجود دارد.

برای انجام آن مراحل زیر را انجام دهید:

- دکمه تشخیص صدا را فشار دهید تا منوی کنترل اصلی صدا نمایش داده شود.

- پس از صدای بیب "مقصد" را بگویید، سپس از روش های زیر استفاده نمایید.

" Destination" (مقصد)

برای ورود به آدرس کامل با استفاده کنترل صدا:

- " Destination" (مقصد) را پس از شنیدن دومین بیب بگویید سپس آدرس مقصد را دیکته نمایید. (شماره، نام خیابان، شهر یا شهرستان)

- سیستم به شما آدرسی را که فهمیده است می دهد. مقصد خود را تأیید نمایید تا مسیر آغاز شود.

" Previous destinations" (مقصد قبلی)

برای دست یافتن مجدد به آدرسی که با استفاده از کنترل صوتی وارد نموده اید.

- " Previous destinations" (مقصد قبلی) را پس از شنیدن دومین صدای بیب بگویید سپس مقصد خود را مشخص نمایید.

- سیستم به شما آدرسی را که فهمیده است می دهد، مقصد را تایید نمایید تا مسیر آغاز شود.

توجه: حین استفاده از سیستم تشخیص صدا همواره پیش از صحبت کردن منتظر صدای بیب بمانید؛ همچنین حین وارد کردن آدرس، می توانید نام کشور را وارد کرده تا زبان سیستم پشتیبانی شود.

" Address book" (دفترچه آدرس)

برای دستیابی مجدد به آدرس های ذخیره شده از کنترل صوتی استفاده نمایید.

- " Address book" (دفترچه آدرس) را پس از شنیدن دومین صدای بیب بگویید سپس مقصد خود را انتخاب نمایید.

- سیستم آدرسی را که فهمیده است به شما می دهد، مقصد را تایید نمایید تا مسیر حرکت آغاز شود.

" Home" (خانه)

برای دستیابی مجدد به آدرس خانه توسط کنترل صوتی:

- پس از شنیدن دومین صدای بیب، بگویید " Go home" (برو خانه)

-سیستم، آدرس خانه را که قبلاً ثبت نموده نشان می دهد. مقصد را تایید نمایید تا مسیر حرکت آغاز شود.

توجه: برای استفاده از عملکرد صدای " Go home" (برو خانه) باید آدرس خانه را ذخیره کرده باشید.


" Work" (محل کار)

برای دستیابی به آدرس محل کار با استفاده از کنترل صوتی:

- پس از صدای بیب " Go to work" (برو به محل کار) را بگویید.

- سیستم آدرس ذخیره شده را نمایش می دهد. مقصد را تأیید نمایید تا مسیر حرکت آغاز شود.

توجه: برای استفاده از عملکرد صدای " Go to work" (برو به محل کار) باید آدرس را ذخیره کرده باشید. برای اطلاعات بیشتر در مورد دخیره آدرس محل کار، به اطلاعات بخش "تنظیمات سیستم مسیریاب" مراجعه نمایید.

عملکرد تکمیل کردن

این عملکرد کاربر را قادر می سازد تا ادرس یا شماره تلفنی که با استفاده از صفحه نمایش چندرسانه ای یا برعکس وارد شده است را کامل کند.

کاربرد

هنگامی که با استفاده از صفحه شماره گیری سیستم چندرسانه ای وارد آدرس میشوید.

- دکمه کنترل صدا را فشار دهید.

- پس از شنیدن صدای بیب آدرس را کامل کنید.

(برای مثال: درصورتی که مقصد را وارد کرده اید سیستم نام خیابان و شماره را از شما خواهد پرسید.)

" Points of interest" (مکان دلخواه)

با استفاده از کنترل صدا موارد دلخواه را وارد نمایید:

- دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منوی اصلی کنترل صدا نمایش داده شود.

- پس از صدای بیب " Destination" (مقصد) را بگویید.

- پس از دومین صدای بیب points of interest (مکان دلخواه) را بگوئید.

- سیستم به شما اجازه میدهد تا مکان دلخواه را با استفاده از موارد زیر جستجو نمایید:

- نام (در مسیر)

-موقعیت (مثلاً: نزدیک ترین موقعیت کنونی، دذر شهر خاصی و غیره)

- نوع از پیش تعیین شده (مثلاً: ایستگاه های سرویس در طول جاده، پارکینگ های نزدیک مقصد شما)

-روش مورد نظر را برای تکمیل آدرس را بگویید سپس انتخاب خود را تائید نمایید.استفاده از موارد دلخواه همراه با تشخیص صدا

مخاطب مورد نظر با شماره تلفن ذخیره شده به نمایید صفحه اصلی شما اضافه شود و با استفاده از سیستم تشخیص صدا مستقیماً شماره گیری می شود.

- دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منوی کنترل صدای اصلی نمایش داده شود.

- " Display my favorites" (نمایش دلخواه) را پس از صدای بیب بگویید.

سیستم موارد دلخواه ذخیره شده را نمایش می دهد تا موردی را که می خواهید استفاده کنید بگویید

- مورد دلخواهی را که می خواهید بگویید (برای مثال: درصورتی که مورد دلخواه به نام " Jane" (جین) ذخیره شده باشد " Call jane" (با جین تماس بگیرید) یا "رفتن به جین" را بگویید.)

کنترل رادیو با استفاده از سیستم تشخیص صدای رنو تالیسمان
با استفاده از کنترل صدا که شامل سیستم چندرسانه ای است می توان رادیو را فعال نمود. برای انجام این کار:

- دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منوی اصلی کنترل صدا نمایش داده شود.

-پس از شنیدن صدای بیب بگویید " Radio سپس به موج رادیویی که می خواهید گوش دهید.( FM یا AM )

یا در حالت جستجو، انتخاب شما ایستگاه رادیویی را پیدا می کند. ایستگاه ها (در حالت AM در دسترس نیست) یا Presets (پیش تنظیم (برای مثال " Listen to preset1" (گوش دادن ایستگاه از پیش تنظیم شده ۱))

برای تعویض باند رادیویی در هنگام شنیدن رادیو در منوی اصلی بگویید " Chang band" (باند را تعویض کن).

کنترل سیستم چندرسانه ای رنو تالیسمان با استفاده از سیستم تشخیص صدا
با استفاده از کنترل صدا که شامل سیستم چندرسانه ای است. عملکرد رسانه (اهنگ صوتی، لیست پخش و غیره) آغاز می شود. منابع صوتی جانبی:

"۱- USB" (پورت USB )

- "۲- USB" (پورت USB )

- " SD" (کارت حافظه)

- " CD" (دیسک صوتی یا MP3)

- "۱- AUX" (سوکت فیشی)

- ۲- AUX" (سوکت فیشی)

برای انجام این کار:

- دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منوی اصلی کنترل صدا نمایش داده شود.

- پس از شنیدن صدای بیب بگویید " Media" (رسانه)

- منبع صوتی که تمایل به استفاده از آن را دارید بگویید، فایل باز / اجرا می شود. (برای مثال:"آهنگها"، "لیست پخش" و غیره)

بسته به منبع انتخاب شده عملکردهای زیر در دسترس قرار می گیرند.

- جستجو و پخش موسیقی توسط نام هنرمند، آهنگ، آلبوم، لیست پخش، پادکستها، سبکها یا فایل ها

- پخش اهنگ بعدی / قبلی

- پخش تصادفی آهنگ / همه آهنگ ها

برای نمایش رسانه مورد نظر فایل در صفحه سیستم چندرسانه ای، پیش از گفتن اسم فایل برای باز کردن / پخش آن، عبارت " Display" (نمایش) را بگویید.

برای پخش آهنگ و خارج شدن از منوی تشخیص صدا، عبارت " Play" (پخش) را پیش از گفتن عنوان آهنگ یا نام هنرمند بگوئید.

برای تغییر منبع صوتی، در " Media Menu" (منوی رسانه) عبارت " Change Source" (تغییر منبع) را بگویید.

استفاده از تلفن توسط سیستم تشخیص صدا در رنو تالیسمان
تماس از طریق گرفتن شماره یا مخاطب با استفاده از کنترل صوتی که شامل سیستم چندرسانه ای می باشد امکان پذیر است. برای انجام آن مراحل زیر را انجام دهید:

- دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا صفحه اصلی کنترل صدا نمایش داده شود.

- پس از شنیدن صدای بیب عبارت " Phone" (تلفن) را بگویید.

- نام مخاطبی را که می خواهید با او تماس بگیرید را بگویید یا شماره تلفن مخاطب را دیکته کنید.

توجه: توصیه می شود شماره مورد نظر را یکی یکی یا دوتا دوتا دیکته کنید.

- سیستم، شماره گفته شده را نمایش می دهد، عبارت " Call" (تماس) را بگویید یا برای دیکته کردن شماره دیگر " Delete / Start again" (حذف / شروع مجدد) را بگویید شماره دیگری دیکته می شود.

با استفاده از عملکرد کنترل صدا، موارد زیر احتمال دارد.

- مشاهده لیست تماسها

- خواندن پیام ( SMS )

- تماس با پست صوتی ( Voicemail )

برای انجام آن:

- دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منوی اصلی کنترل صدا نمایش داده شود.

- عبارت " Phone" (تلفن) را پس از شنیدن صدای بیب بگویید

- نام گفته شده در صفحه نمایش، نمایش داده می شود سپس دستورالعمل ها را دنبال نمایید.

عملکرد تکمیل کردن

این عملکرد کاربر را قادر می سازد تا آدرس یا شماره تلفنی که با استفاده از صفحه نمایش چندرسانه ای یا برعکس وارد شده است را کامل کند.

کاربرد

هنگامی که با استفاده از صفحه شماره گیری سیستم چندرسانه ای وارد آدرس می شوید.

- دکمه کنترل صدا را فشار دهید.

- پس از شنیدن صدای بیب، شماره تلفن را با استفاده از صدای خود وارد کنید یا با گفتن " Call" (تماس) با شماره تلفن وارد شده تماس بگیرید.

راه اندازی برنامه با استفاده از سیستم کنترل صدای رنو تالیسمان
با استفاده از سیستم کنترل صدا که شامل سیستم چندرسانه ای شما است می تواند برنامه را راه اندازی کنید.

- دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منوی اصلی کنترل صدا نمایش داده شود.

-عبارت " My Apps" (برنامه های من) را پس از شنیدن صدای بیب بگویید.

- نام یا شماره (جلوی نام برنامه نمایش داده می شود) برنامه ای که تمایل به اجرای آن را دارید بگویید.

" Help" (کمک)

برای یافتن اطلاعات بیشتر:

- دکمه کنترل صدا را فشار دهید و عبارت " Help" (کمک) را بگویید.

سیستم تعدادی از طبقه بندی کمکها را نمایش می دهد.

- عملکرد مورد نیاز را انتخاب نمایید.

عملکرد " Help" (کمک) در همه زمان ها در دسترس است. برای مثال، در صورتی که تمایل به یافتن "تلفن" را دارید با گفتن عبارت " Help" (کمک) می توانید از عملکرد استفاده نمایید..

منبع: رنو
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
مطالب بیشتر در این زمینه
روغن موتور الف اصل یا تقلبی؟
 ۲۳ آذر ۱۳۹۹

روغن موتور الف اصل یا تقلبی؟

تقلب در بازار بازار روغن موتور های وارداتی بعد از افزایش یافتن قیمت روغن موتور های داخلی بیش از گذشته شده است و این موضوع باعث شده تا خریداران برای خرید مطمئن این محصولات دچار مشکل شوند. از آنجا که بسته بندی روغن موتورهای elf جدید با نمونه های قدیمی تر تفاوت کرده لازم است خریداران بدانند که چطور می شود ...  ادامه مطلب 
برچسب اطمینان قطعات یدکی اصلی رنو
 ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

برچسب اطمینان قطعات یدکی اصلی رنو

آنچه در مورد برچسب اطمینان قطعات یدکی اصلی رنو باید بدانید قطعات اصلی رنو از سال ۲۰۰۲ با هدف مبارزه با قطعات یدکی تقلبی و پیگیری توزیع قطعات در شبکه‌­ی خدمات پس از فروش از برچسب اطمینان بر روی کلیه قطعات تولیدی خود استفاده کرد. یکی از شاخصه‌های برچسب اطمینان کد پیگیری قطعه می‌باشد. ...  ادامه مطلب 
رنو و اهمیت به محیط زیست
 ۰۷ آذر ۱۳۹۷
 منبع: وب سایت رنو ایران

رنو و اهمیت به محیط زیست

شرکت خودروسازی رنوی فرانسه به عنوان یکی از قدیمی ترین و نوآورترین شرکت های این صنعت معتقد است که هر گونه اقدامی برای حفظ محیط زیست به معنای داشتن نگاهی به آینده است. انسان و محیط زیست همواره در طول تاریخ بشریت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته‌اند اما با گذر زمان و ظهور پدیده‌ها و تکنولوژی‌های نوین و ...  ادامه مطلب 
آنچه باید درباره رنو تندر ۹۰ بدانید
 ۰۷ آذر ۱۳۹۷
 منبع: وب سایت رنو ایران

آنچه باید درباره رنو تندر ۹۰ بدانید

مجله رنو ایران در گفتگو با میرنقی عربی، مدیر متد ها و کیفیت خدمات و آموزش رنو پارس به بررسی عمیق تر رنو تندر ۹۰ پرداخته است. رنو تندر ۹۰ در زمان عرضه در ایران در رومانی نیز همچنان تولید می‌شد و هدف از تولید آن ارائه خودرویی متناسب با وضعیت اقتصادی آن زمان مردم رومانی و عرضه یک خودروی مقرون به ...  ادامه مطلب 
آینده را با رنو کپچر کشف کنید
 ۰۷ آذر ۱۳۹۷
 منبع: وب سایت رنو ایران

آینده را با رنو کپچر کشف کنید

رنو کپچر مفهومی دومین طرح از شش خودروی مفهومی است که نظر رنو را درباره خودروهای آینده به نمایش گذاشته است؛ خودروی مفهومی اول رنو دزیر ( DeZir ) نام داشت. طراحی این خودرو زیر نظر لارنس وان دن آکر انجام شده است. رنو کپچر یکی از خودروهای محبوب رنو در دسته کراس اوورهای شهری است که از زمان تولید خود توانسته است ...  ادامه مطلب