فیلتر روغن کولیوس، تلیسمان، و فلوئنس 

کد قطعه: 
152085758R

مشخصات:

مناسب برای: کولئوس، تلیسمان، کولئوس NEW، فلوئنس
ساخت کشور: کره
محصول شرکت: رنو فرانسه
قیمت قبلی: ۱۷۵٬۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۶۵٬۰۰۰ تومان