سیبک فرمان چپ کپچر جدید

کد قطعه: 
485200368R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: کره
محصول شرکت: رنو فرانسه