میل موجگیر کپچر 

کد قطعه: 
551107916R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: اسپانیا
محصول شرکت: رنو فرانسه