فیلتر هوا کپچر، داستر 

کد قطعه: 
165467674R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر، داستر ۲۰۱۶
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه