دریچه گاز اتومات تندر ۹۰، ساندرو، سیمبل 

کد قطعه: 
8200123061

مشخصات:

مناسب برای:  تندر ۹۰، ساندرو،سیمبل
ساخت کشور: آلمان
محصول شرکت: رنو فرانسه