پیستون تکی با رینگ استاندارد تندر ۹۰، ساندرو 

کد قطعه: 
7701474855

مشخصات:

مناسب برای:  تندر ۹۰، ساندرو
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه
 توضیحات: قیمت یک دست می باشد.