شفت پینیوم کیلومتر تندر ۹۰ جدید

کد قطعه: 
8200674121

مشخصات:

مناسب برای:  تندر ۹۰
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه