گردگیر کمک جلوی تندر ۹۰، ساندرو 

کد قطعه: 
6001549290

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰، ساندرو
ساخت کشور: رومانی
محصول شرکت: رنو فرانسه