غربیلک فرمان جدید تندر ۹۰، ساندرو 

کد قطعه: 
8200759888

مشخصات:

مناسب برای:  تندر ۹۰، ساندرو
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه