روغن پاش تندر۹۰، ساندرو، مگان 

کد قطعه: 
8200138002

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰، ساندرو، مگان
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه