روغن پاش تندر۹۰، ساندرو، مگان 

کد قطعه: 
8200138004

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰، ساندرو، مگان
  ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه