دنده پینیون کیلومتر تندر۹۰ جدید

کد قطعه: 
8200674136

مشخصات:

مناسب برای: تندر۹۰
ساخت کشور: رومانی
محصول شرکت: رنو فرانسه