بوش دنده ۵ تندر ۹۰ 

کد قطعه: 
7700866290

مشخصات:

مناسب برای: تندر۹۰
ساخت کشور: چک
محصول شرکت: رنو فرانسه