کمک فنر عقب تندر 90، ساندرو 

کد قطعه: 
8200742812

مشخصات:

مناسب برای: تندر۹۰ و ساندرو
ساخت کشور: چک
محصول شرکت: رنو فرانسه