فیلتر هوای تندر۹۰، ساندرو  

کد قطعه: 
8200431051

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰، ساندرو
  ساخت کشور: آلمان
محصول شرکت: رنو فرانسه