منبع روغن هیدرولیک تندر ۹۰، ساندرو 

کد قطعه: 
8200005185

مشخصات:

مناسب برای:  تندر ۹۰، ساندرو
ساخت کشور: ایران
محصول شرکت: نیکو پارت