کیت تایم تندر۹۰ و مگان ۱۶۰۰ 

کد قطعه: 
130c10178R

مشخصات:

مناسب برای:  تندر۹۰، ساندرو، مگان ۱۶۰۰
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه