کیت گرد گیر پلوس تندر ۹۰ 

کد قطعه: 
392414459R

--* مشخصات:
مناسب برای: تندر۹۰
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت:  نیکو پخش