سنسور کیلومتر تندر ۹۰ 

کد قطعه: 
8200547283

مشخصات:

مناسب برای: تندر۹۰
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه