استارت تندر۹۰، ساندرو 

کد قطعه: 
8200266777

مشخصات:

مناسب برای: تندر۹۰، ساندرو
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه