لوازم موجگیر تندر۹۰، ساندرو 

کد قطعه: 
8200277960

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰، ساندرو
ساخت کشور: رومانی
محصول شرکت: رنو فرانسه