دنده سر میل لنگ تندر ۹۰، ساندرو، مگان ۱۶۰۰ 

کد قطعه: 
8200758088

مشخصات:

مناسب برای:  تندر ۹۰، ساندرو، مگان ۱۶۰۰
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه