واشر منیفولد تندر ۹۰، ساندرو و مگان ۲۰۰۰ 

کد قطعه: 
8200052312

مشخصات:

مناسب برای: ساندرو، تندر ۹۰ و مگان ۲۰۰۰
ساخت کشور: اسپانیا
محصول شرکت: رنو فرانسه