تسمه تایم تندر ۹۰، ساندرو، مگان ۱۶۰۰ 

کد قطعه: 
8201069699

مشخصات:

مناسب برای: تندر۹۰، ساندرو، مگان ۱۶۰۰
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه