چراغ مه شکن تندر ۹۰، مگان 

کد قطعه: 
8200074008

مشخصات:

مناسب برای: تندر۹۰، مگان سال تولید ۸۶/۹۰
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: رنو ترکیه