چراغ مه شکن تندر ۹۰  

کد قطعه: 
261508367R

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰ سال تولید ۹۰/۹۵
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: رنو ترکیه