روغن موتور 10W40 ادینول حجم 4 لیتر  

کد قطعه: 
2150005
کاربرد: موتور های بنزینی
حجم: ۴ لیتر
کشور سازنده: آلمان

ویژگی ها

گرانروی: ۱۰w-۴۰
پایه روغن: نیمه سینتتیک
استاندارد کیفیت: SP