مقاومت فن کپچر، داستر، تالیسمان، سیمبل 

کد قطعه: 
2555022585R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر،  داستر،تالیسمان ، سیمبل
ساخت کشور: فرانسه 
محصول شرکت: رنو فرانسه 
قیمت: ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان