فشارشکن روی اکسل عقب تندر 90 و ساندرو جدید

کد قطعه: 
112001011

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰ و ساندرو
ساخت کشور: رومانی 
محصول شرکت: رنو فرانسه
قیمت: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان