کاسه نمد سرمیل لنگ L 90 و ساندرو جدید

کد قطعه: 
7701475009

مشخصات:

مناسب برای: L ۹۰ و ساندرو
ساخت کشور:فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه