کمک فنر عقب کولیوس جدید جدید

کد قطعه: 
562108532R

مشخصات:

مناسب برای: کلیوس ۲۰۱۷ به بالا
ساخت کشور: کره
محصول شرکت: رنو فرانسه