مهره استپ ترمز مگان 

کد قطعه: 
8200168238

مشخصات:

مناسب برای: مگان
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: سایپا یدک