سینی جاقفلی جلو ساندرو  

کد قطعه: 
8201059908

مشخصات:

مناسب برای: ساندرو
ساخت کشور: رومانی
محصول شرکت: رنو فرانسه