پوسته سقف استپ وی  

کد قطعه: 
8201055543

مشخصات:

مناسب برای: ساندرو استپ وی
ساخت کشور: رومانی
محصول شرکت: رنو فرانسه