پوسته سقف ساندرو  

کد قطعه: 
8201055490

مشخصات:

مناسب برای: ساندرو
ساخت کشور: رومانی
محصول شرکت:  رنوفرانسه