منبع رزیناتور هواکش تندر ۹۰ و ساندرو جدید

کد قطعه: 
8200837443

مشخصات:

مناسب برای: ال ۹۰ و ساندرو
ساخت کشور: ایران
محصول شرکت: نیکو پخش (خط تولید)