فیلتر روغن مگان ۲۰۰۰ و داستر 

کد قطعه: 
8200768913

مشخصات:

مناسب برای: مگان ۲۰۰۰ و داستر
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه