دسته موتور دمبلی مگان 

کد قطعه: 
8200103263

مشخصات:

مناسب برای: مگان
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: SFR
 کنترل کیفیت: ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲