دسته موتور زیر باطری رنو کپچر  

کد قطعه: 
112202847R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: SFR
 کنترل کیفیت: ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲