سنسور پارک کچر 

کد قطعه: 
284425707R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه