نوشته روی قاب نمره کپچر 

کد قطعه: 
908926547R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: پرتقال
محصول شرکت: رنو فرانسه