شمع موتورکولیوس 

کد قطعه: 
22401ED71B

مشخصات:

 مناسب برای: کولیوس
 ساخت کشور: ژاپن
 محصول شرکت: رنو فرانسه